: . . . 1.0 9 2010 .
85

ARCANA.

86
87

CARMEN SAECULARE.


,
ѣ ѣ
; ѣ
ѣ
: , ѳ, , ,
ѳ, , .
ѣ 490.
ө 60 .
430 .; ѣ 920 .;
1410 . ѳ
1900 .; ѣ .
(Arbatel
de Magia, aph. XVI).

в ,
Ѣ Բ, Ͳ .

, ,
ѣ ѣ ,

,

ѣ . ѣ
ѣ ѣ,

ѣ ѣ.