РВБ: Вяч. Иванов. Прижизненные издания. Версия 1.0 от 9 марта 2010 г.
149

ROSA CENTIFOLIA.
ТРІОЛЕТЪ.

Я розу пѣлъ на сто ладовъ,
Разсыпалъ рдяныя кошницы;
Расколдовалъ я сто садовъ.
Я розу пѣлъ на сто ладовъ;
Изъ розы пили сто медовъ
Мои златыя медуницы.
Я розу пѣлъ на сто ладовъ,
Разсыпалъ рдяныя кошницы.

150