РВБ: Вяч. Иванов. Прижизненные издания. Версия 1.0 от 9 марта 2010 г.

IX.
АРКОНА.

Къ солнечнымъ въ розахъ конямъ вы, арконскіе бѣлые кони,
Павъ подъ сѣкирами дѣвъ, въ розахъ со ржаньемъ неслись!