РВБ: Вяч. Иванов. Прижизненные издания. Версия 1.0 от 9 марта 2010 г.

XVI.
ПИРЪ.

Осень на пиршествѣ! Розъ лепестки осыпаются въ кубки.
Души на алыхъ челнахъ тонутъ въ тебѣ, Діонисъ!