РВБ: Вяч. Иванов. Прижизненные издания. Версия 1.0 от 9 марта 2010 г.

II.

ДВА ГОЛОСА.

И горлицъ рокотъ,
      Мнѣ ворковалъ:
      Но прерывалъ
Ихъ орлій клёкотъ.

И нѣги лепетъ
      Меня ласкалъ:
      Но звѣздъ сверкалъ
Ревнивый трепетъ.

И взглядъ разлуки
      Меня держалъ:
      Но челнъ бѣжалъ
За мысъ излуки...

О яблонь въ долѣ
      Весенній цвѣтъ! —
      О снѣжный свѣтъ
Въ небесномъ полѣ!..

© Электронная публикация — РВБ, 2010.
РВБ