РВБ: Вяч. Иванов. Прижизненные издания. Версия 1.0 от 9 марта 2010 г.

CIII.

Даръ отъ Мениска, отца, на гробъ рыбака Пелагона:
Верша съ весломъ. Помяни, странникъ, его нищету!
203
© Электронная публикация — РВБ, 2010.
РВБ