УКАЗАТЕЛЬ
мифологических, библейских и церковных имен

Авель — III: 257

Авраам — II: 379; III: 206, 257

Аврора (Эос) — I: 120; II: 454, 493

Адам — I: 79, 224, 229, 240; II: 108; III: 204, 241, 252, 257, 383

Азраил — II: 40, 89, 488, 538

Аквилон — I: 68

Алексей (Алексий), святой — II:  106—108

Алкид — II: 552 (см. также Геракл)

Амон-Ра — III: 399

Амур — I: 42 (см. также Эрот)

Антигона — I: 146, 204, 263, 264

Аониды — I: 146, 263, 264; II: 35 (см. также Музы)

Аполлон — II: 109, 117, 120 (см. также Феб)

Арахна — III: 231

Аргиопа — I: 192

Аркадия — II: 233

Астарта — IV: 298

Афина — I: 122, 254; III: 234

Афродита (Киприда) — I: 51, 149, 266, 267

Ахерон (прав. Ахеронт) — II: 142

 

Бальтазар — II: 140

Бахус — I: 128 (см. также Вакх, Дионис)

 

Ваал (Балу) — II: 358

Вакх — II: 151 (см. также Бахус, Дионис)

Валгалла (Вальхалла) — I: 137; II: 465; III: 70, 319

Валькирии — I: 99

Вельзевул — III: 178; IV: 231

Вениамин — II: 379

Вулкан (Гефест) — II: 146, 614

 

Гавриил, архангел — II: 114, 115

Гаспар (Каспар) — II: 140

Георгий, святой — II: 98

Геракл — I: 119; III: 381 (см. также Алкид)

Герион — III: 230-233

Гермес (Меркурий) — I: 192; II: 84, 453

Голиаф — III: 49, 287, 311

Горгоны — II: 268 (см. таже Медуза)

 

Давид — III: 51, 131, 257, 287, 312, 416

Даниил — II: 114

Дафна — III: 65

Делия — I: 138

Диана (Артемида) — I: 79

Диомид (Диомед) — III: 238

Дионис — I: 109, 203, 204, 248; II: 448 (см. также Бахус, Вакх)

Дионисий — II: 113

 

Ева — II: 108; III: 204; IV: 298

Евлалия — I: 220, 292

Елена — I: 115, 128, 143; III: 45

 

Зевс — I: 192; II: 84; III: 51, 234, 312 (см. также Юпитер)

Зигфрид (Сигурд) — II: 205

 

Иаков (Израиль) — I: 196; II: 376; III: 209, 257

Изида (Исида) — II: 257

Иисус Навин — I: 215

574

Икар — II: 142

Илья (Илия) — III: 236, 238

Иоанн Богослов (Иоанн Предтеча) — I: 217; III: 241

Иоанн Креститель — II: 377

Иов — I: 172; II: 452

Иосиф Обручник — II: 4; III: 152

Иосиф Прекрасный — I: 97; IV: 302

Ипокрена — III: 75

Ипполит — I: 118, 251, 252

Ирод — III: 132

Исаак — III: 257

Исайя — I: 84

Иуда Искариот — II: 229; III: 111, 249, 344

Ифигения — II: 317, 629

 

Каин — II: 181; III: 174, 249, 325

Кассандра — I: 132, 257-259

Каспар — II: 140

Киприда — см. Афродита

Кирилл и Мефодий — II: 299, 554

Крёз — I: 58

 

Лазарь — II: 114, 123

Латона (Лето) — II: 280

Леда — III: 234

Лета — I: 127

Лия — I: 143; III: 85, 327, 328, 330, 333

 

Магомет (Муха́ммад, Муха́ммед) — II: 109, 117, 120

Марс — III: 252

Медуза — I: 84, 106, 241, 246, 254 (также см. Горгоны)

Мельпомена — I: 117, 148, 265; II: 477

Мельхиор — II: 140

Михаил, архангел — II: 114

Мнемозина (Мнемосина) — I: 204

Моисей — I: 54; III: 131, 257

Морфей — I: 156

Музы — I: 58, 60, 66, 117, 192, 236, 241; II: 277 (см. также Аониды)

 

Неера — II: 44

Нептун (Посейдон) — II: 395

Нике (Ника) — II: 556

Ной — II: 230; III: 257

 

Одиссей (Улисс) — I: 128; II: 591; III: 133, 237, 238

Озирис (Осирис) — II: 257

Олоферн — I: 94, 244

Орфей — I: 68, 202, 267

 

Парки (мойры) — II: 159

Пенелопа — III: 238

Персефона — I: 129, 147, 264; II: 478 (см. также Прозерпина)

Петр, святой апостол — II: 113, 136, 381

Пилад — III: 70

Пилат Понтий — I: 130

Пифон — III: 267

Приам — I: 150

Прозерпина — I: 122, 254; II: 478 (см. также Персефона)

Прометей — II: 271; III: 112, 115, 185, 422

Протей — III: 62

Психея — I: 130, 147, 207, 211, 215, 264; II: 242, 491

 

Рахиль — III: 85, 257, 327, 328, 330, 333

Ромул — II: 388

 

Савоаф — II: 223; III: 369

Саломея — I: 125, 126

Самсон — II: 361

Симеон Столпник — I: 191; II: 123

Соломон — II: 231

575

Степан (Стефан) Мученик — II: 123

Сусанна — I: 146

Тартар — II: 87

Тезей (Тесей) — I: 118, 251; II: 142

Титан — I: 32

 

Ундина — II: 477, 568

 

Феб — I: 156; II: 160 (см. также Аполлон)

Федра — I: 98, 117, 118, 201, 204, 226, 251, 252, 276; II: 142

Фемида — II: 399

Флегетон — II: 87

Фома Неверующий — I: 215; II: 334

 

Церера — III: 69, 319

 

Эак — III: 415

Эвридика — I: 148, 226, 265

Эдем — I: 160

Эдип — III: 153

Эол — III: 104

Эреб — I: 54, 139

Эрот (Эрос) — III: 193

Этеокл — III: 238

 

Юдифь — I: 94, 244; II: 482, 573

Юлиан, святой — II: 141

Юпитер — II: 251; III: 252 (см. также Зевс)

576

Воспроизводится по изданию: О.Э. Мандельштам. Собрание сочинений в 4 т. — М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999. — Т. 4.
© Электронная публикация — РВБ, 2010–2024. Версия 2.0 от 3 октября 2019 г.