# ЭлементСсылкиЧастота
45751.Кукол1(1)1
45752.Куколем1(1)1
45753.Куколка1(4)4
45754.Куколки1(3), 2(1)4
45755.Куколкой1(1)1
45756.Куколку1(1), 2(1)2
45757.Куколок1(4)4
45758.Куколь1(2)2
45759.Кукольник1(1)1
45760.Кукольника1(2), 2(1)3
45761.Куксился1(2)2
45762.Кукситесь1(1)1
45763.Кукушка1(1), 2(1)2
45764.Кукушкина1(2)2
45765.Кукшину1(1)1
45766.Кулак1(8), 2(4), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1)32
45767.Кулака1(2), 2(1), 3(1), 4(1)5
45768.Кулакам1(1), 2(1)2
45769.Кулаками1(6), 2(4), 3(3), 4(2), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1)24
45770.Кулаках1(1), 2(1), 3(1), 4(1)4
45771.Кулаке1(3), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1)9
45772.Кулаки1(3), 2(3), 3(2), 4(2), 5(2), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1)20
45773.Кулаков1(3), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1)12
45774.Кулакова1(1)1
45775.Кулаком1(13), 2(11), 3(10), 4(8), 5(5), 6(5), 7(4), 8(3), 9(3), 10(3), 11(2), 12(2), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1)82
45776.Кулаку1(1), 2(1)2
45777.Кулачат1(1)1
45778.Кулачища1(1)1
45779.Кулачищем1(1)1
45780.Кулачищем-то1(1)1
45781.Кулачка1(1)1
45782.Кулачком1(1)1
45783.Кулачку1(1)1
45784.Кулачником1(1)1
45785.Кулачного1(2)2
45786.Кулачной1(1)1
45787.Кулачные1(1), 2(1)2
45788.Кулачный1(4), 2(1)5
45789.Кулачок1(1), 2(1), 3(1)3
45790.Кулачонками1(1), 2(1)2
45791.Кулачонком1(2), 2(2), 3(1)5
45792.Кулачонок1(1)1
45793.Кулебяк1(1)1
45794.Кулебяка1(1)1
45795.Кулебякам1(1)1
45796.Кулебяками1(1)1
45797.Кулебяки1(3)3
45798.Кулебяку1(1)1
45799.Кулей1(1)1
45800.Кулек1(2), 2(1)3
45801.Кулибин1(1)1
45802.Куликам1(2)2
45803.Кулики1(1)1
45804.Куликов1(31), 2(4)35
45805.Куликова1(11), 2(2)13
45806.Куликове1(1), 2(1)2
45807.Куликовой1(1)1
45808.Куликовская1(1)1
45809.Куликову1(1), 2(1)2
45810.Куликовым1(5), 2(1)6
45811.Куликовых-то1(1)1
45812.Кулику1(1)1
45813.Кулис1(2)2
45814.Кулисами1(3), 2(3), 3(1), 4(1), 5(1)9
45815.Кулисе1(1)1
45816.Кулисы1(6), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1)11
45817.Кулишов1(8), 2(3), 3(1)12
45818.Кулишова1(2)2
45819.Кулишовым1(1)1
45820.Куль1(1)1
45821.Кульках1(1)1
45822.Кульке1(1), 2(1)2
45823.Кульком1(1), 2(1)2
45824.Кульминационная1(1), 2(1)2
45825.Кульминационную1(1), 2(1)2
45826.Культ1(2), 2(2)4
45827.Культе1(1)1
45828.Культом1(1)1
45829.Культура1(4), 2(1), 3(1)6
45830.Культуре1(3), 2(1), 3(1)5
45831.Культурить1(1)1
45832.Культурнейшими1(1)1
45833.Культурно1(1)1
45834.Культурного1(2), 2(1), 3(1), 4(1)5
45835.Культурной1(1), 2(1), 3(1), 4(1)4
45836.Культурном1(2), 2(1)3
45837.Культурному1(1), 2(1)2
45838.Культурные1(3), 2(2), 3(2), 4(1)8
45839.Культурный1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1)8
45840.Культурным1(1), 2(1), 3(1)3
45841.Культурными1(2), 2(1)3
45842.Культурных1(4), 2(3), 3(2), 4(1)10
45843.Культурой1(2), 2(1)3
45844.Культуру1(3), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1)8
45845.Культуры1(10), 2(3), 3(2), 4(2), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1)23
45846.Культурясь1(1)1
45847.Культяпка1(6)6
45848.Культяпкин1(1)1
45849.Культяпку1(3)3
45850.Кум1(4)4
45851.Кума1(2), 2(1), 3(1)4
45852.Куманин1(1)1
45853.Куманиным1(1), 2(1)2
45854.Куманиных1(1), 2(1)2
45855.Куманьков1(1)1
45856.Кумачах1(1)1
45857.Кумачный1(1)1
45858.Куме1(1), 2(1)2
45859.Куми1(1), 2(1)2
45860.Кумирам1(2)2
45861.Кумирная1(1)1
45862.Кумирной1(1)1
45863.Кумиром1(2)2
45864.Кумиру1(1)1
45865.Кумирчиков1(1)1
45866.Кумирчику1(2)2
45867.Кумиры1(2), 2(1)3
45868.Кумовства1(1)1
45869.Кумовство1(1)1
45870.Кумовья1(1)1
45871.Кумой1(1)1
45872.Куму1(1)1
45873.Кумушек1(1), 2(1), 3(1), 4(1)4
45874.Кумушками1(1)1
45875.Кумушки1(2), 2(1)3
45876.Кумы1(3)3
45877.Кунице1(1)1
45878.Куницу1(5)5
45879.Кунсткамере1(1)1
45880.Кунштик1(1), 2(1)2
45881.Кунью1(1)1
45882.Купается1(1)1
45883.Купалась1(1)1
45884.Купались1(1)1
45885.Купалось1(1)1
45886.Купальни1(1)1
45887.Купальню1(1)1
45888.Купание1(1)1
45889.Купания1(1), 2(1)2
45890.Купаньем1(1)1
45891.Купать1(1)1
45892.Купаться1(1), 2(1)2
45893.Купаюсь1(1)1
45894.Купе1(1), 2(1), 3(1), 4(1)4
45895.Купели1(1), 2(1)2
45896.Купель1(2)2
45897.Куперником1(1)1
45898.Купец1(9), 2(9), 3(5), 4(4), 5(4), 6(3), 7(3), 8(3), 9(3), 10(2), 11(2), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1)63
45899.Купецкие1(1), 2(1)2
45900.Купец-то1(1), 2(1)2
45901.Купеческая1(1), 2(1)2
45902.Купеческие1(1)1
45903.Купеческий1(1), 2(1), 3(1)3
45904.Купеческим1(1), 2(1)2
45905.Купеческих1(1), 2(1), 3(1), 4(1)4
45906.Купеческого1(2), 2(1), 3(1), 4(1)5
45907.Купеческое1(1)1
45908.Купеческой1(2)2
45909.Купеческую1(2)2
45910.Купечества1(1)1
45911.Купечество1(1)1
45912.Купечеству1(1)1
45913.Купи1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1)11
45914.Купив1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1)5
45915.Купивши1(1)1
45916.Купивший1(1), 2(1)2
45917.Купидон1(1)1
45918.Купидоне1(2)2
45919.Купидонов1(1)1
45920.Купидоном1(1)1
45921.Купил1(14), 2(8), 3(7), 4(6), 5(5), 6(3), 7(3), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1), 36(1)79
45922.Купила1(2), 2(2), 3(2), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1)12
45923.Купили1(4), 2(3), 3(3), 4(3), 5(2), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1)20
45924.Купим1(2), 2(1), 3(1)4
45925.Купит1(3), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1)14
45926.Купите1(5), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1)10
45927.Купится1(1)1
45928.Купить1(9), 2(6), 3(6), 4(6), 5(5), 6(4), 7(4), 8(4), 9(3), 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1), 36(1), 37(1), 38(1), 39(1), 40(1), 41(1), 42(1), 43(1), 44(1)88
45929.Купить-с1(1)1
45930.Купить-то1(1), 2(1)2
45931.Купишь1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1)6
45932.Куплева1(1)1
45933.Куплен1(1), 2(1)2
45934.Куплена1(1), 2(1), 3(1), 4(1)4
45935.Купленная1(1), 2(1)2
45936.Купленного1(1), 2(1)2
45937.Купленное1(1), 2(1), 3(1), 4(1)4
45938.Купленной1(2), 2(1)3
45939.Купленном1(1), 2(1)2
45940.Купленную1(1), 2(1)2
45941.Купленные1(2), 2(1), 3(1), 4(1)5
45942.Купленный1(1), 2(1), 3(1), 4(1)4
45943.Купленным1(1)1
45944.Купленных1(1)1
45945.Куплено1(1), 2(1), 3(1), 4(1)4
45946.Куплены1(1), 2(1)2
45947.Куплет1(1), 2(1)2
45948.Куплета1(1)1
45949.Куплетами1(1)1
45950.Куплетов1(1)1
45951.Куплетом1(1)1
45952.Куплеты1(1)1
45953.Куплю1(8), 2(4), 3(3), 4(3), 5(3), 6(3), 7(2), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1)39
45954.Куплю-с1(1), 2(1)2
45955.Купля1(1)1
45956.Купно1(1), 2(1), 3(1), 4(1)4
45957.Купол1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1)7
45958.Купола1(1)1
45959.Куполе1(1), 2(1)2
45960.Куполом1(1), 2(1)2
45961.Купферовы1(1)1
45962.Купца1(10), 2(5), 3(5), 4(5), 5(4), 6(4), 7(4), 8(3), 9(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1)62
45963.Купцам1(2), 2(2), 3(1), 4(1)6
45964.Купцами1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1)6
45965.Купцам-то1(1)1
45966.Купцах1(1), 2(1)2
45967.Купцах-то1(1)1
45968.Купца-миллионера1(1)1
45969.Купца-откупщика1(1)1
45970.Купца-стотысячника1(1)1
45971.Купца-фабриканта1(1)1
45972.Купце1(3), 2(1), 3(1)5
45973.Купцов1(3), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1)18
45974.Купцом1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1)7
45975.Купцу1(5), 2(5), 3(2), 4(2), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1)19
45976.Купцу-богачу1(1)1
45977.Купцы1(3), 2(2), 3(2), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1)18
45978.Купцы-миллионеры1(1), 2(1)2
45979.Купчие1(1)1
45980.Купчик1(5), 2(3), 3(1), 4(1), 5(1)11
45981.Купчика1(2), 2(1)3
45982.Купчики1(1)1
45983.Купчиков1(1)1
45984.Купчиком1(1)1
45985.Купчику1(1), 2(1)2
45986.Купчина-то1(1)1
45987.Купчине1(1)1
45988.Купчину1(1)1
45989.Купчины1(1)1
45990.Купчих1(2), 2(1), 3(1), 4(1)5
45991.Купчиха1(2), 2(1), 3(1)4
45992.Купчихам1(1)1
45993.Купчихе1(3), 2(1)4
45994.Купчихе-то1(1)1
45995.Купчихи1(3), 2(1), 3(1), 4(1)6
45996.Купчихой1(1), 2(1)2
45997.Купчиху1(1), 2(1)2
45998.Купчишек1(1)1
45999.Купчишка1(1), 2(1), 3(1)3
46000.Купчишкам1(1)1

Указатель словоформ в собр. соч. Ф.М. Достоевского. Подготовил В.Б. Литвинов.
© Электронная публикация — РВБ, 2002—2021. Версия 3.0 от 27 января 2017 г.